सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) , प्रभारक(कनिष्ठ ) , स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) , विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) या पदांची परीक्षा दिनांक १४/१०/२०१७ व १५/१०/२०१७ आयोजित करण्यात आलेली आहे. तत्सबंधी आपली प्रवेश पत्रिका जारी केले आहे. कृपया एमएसआरटीसी पोर्टल (msrtcexam.in) वर लॉगइन करा आणि आपली प्रवेश पत्रिका डाउनलोड करा.

लॉग इन

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके
शीर्षक वर्णन फाइल
कागद पत्र पडताळणी विभाग मुंबई कागद पत्र पडताळणी विभाग मुंबई 
कागद पत्र पडताळणी विभाग पालघर कागद पत्र पडताळणी विभाग पालघर 
कागद पत्र पडताळणी विभाग रायगड कागद पत्र पडताळणी विभाग रायगड 
कागद पत्र पडताळणी विभाग ठाणे संच (१) कागद पत्र पडताळणी विभाग ठाणे संच (१)
कागद पत्र पडताळणी विभाग ठाणे संच (२) कागद पत्र पडताळणी विभाग ठाणे संच (२)
कागद पत्र पडताळणी विभाग रत्नागिरी संच (१) कागद पत्र पडताळणी विभाग रत्नागिरी संच (१)
कागद पत्र पडताळणी विभाग रत्नागिरी संच (२) कागद पत्र पडताळणी विभाग रत्नागिरी  संच (२)