अधिकारी वर्ग १/ २ - तांत्रिक / अतांत्रिक , वर्ग २ - कनिष्ठ - तांत्रिक / अतांत्रिक या पदासाठी आपले प्रवेश पत्रिका जारी केले आहे. कृपया लॉगइन करा आणि आपली प्रवेश पत्रिका डाउनलोड करा.

लॉग इन