अर्जदारांकडून मिळालेल्या प्रश्न संबंधित शंकेनंतर, आम्ही लिपिक टंक लेखक परीक्षेचे गुण सुधारित केले आहेत. तत्सबंधी आपणास कोणतीही शंका असल्यास आम्हाला दि ७ एप्रिल २०१८ , सा. ५ वाजेपर्यंत enquiry@msrtcexam.in या संकेत स्थळावर मेल करावेत. त्यानंतर गुणांसमाब्धि बद्दल कोणत्याही शंका स्वीकरण्यात येणार नाही.

लॉग इन

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके
शीर्षक वर्णन फाइल
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अकोला सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अकोला 
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बीड सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बीड
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग चंद्रपूर  सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग चंद्रपूर 
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग यवतमाळ

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग यवतमाळ

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बुलढाणा सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बुलढाणा
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रायगड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रायगड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सांगली

चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७ (विभाग - मुंबई)

चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७ (विभाग - मुंबई)

चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७ (विभाग - रायगड ) चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७  (विभाग - रायगड )
प्रभारक गुणांचे प्रदर्शन प्रभारक गुणांचे प्रदर्शन
विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन
चालक तथा वाहक - या पदाची अंतिम निवड यादी ( विभाग -पालघर ) चालक तथा वाहक - या पदाची अंतिम निवड  यादी ( विभाग -पालघर )
सुधारित वरिष्ठ संगणित्र चालक गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित वरिष्ठ संगणित्र चालक गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित आगरक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित आगरक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित भांडारपाल (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित भांडारपाल (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुधारित वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी अकोला

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी अकोला

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारितअतिरिक्त निवड यादी बीड

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारितअतिरिक्त निवड यादी बीड

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारितअतिरिक्त निवड यादी भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारितअतिरिक्त निवड यादी भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी बुलढाणा

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी बुलढाणा

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी चंद्रपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी चंद्रपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड नाशिक

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड नाशिक

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी रायगड

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी रायगड

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) : सुधारित अतिरिक्त निवड यादी यवतमाळ

सहाय्यक (कनिष्ठ) :  सुधारित अतिरिक्त निवड यादी यवतमाळ

लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी 
लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी 
सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी 
सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी 
सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) अंतिम निवड यादी
सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) अंतिम निवड यादी 
सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) अतिरिक्त निवड यादी सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) अतिरिक्त निवड यादी 
प्रभारक अंतिम निवड यादी प्रभारक अंतिम निवड यादी 
प्रभारक अतिरिक्त निवड यादी प्रभारक अतिरिक्त निवड यादी 
वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी 
भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी
भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)  अतिरिक्त निवड यादी 
भांडारपाल (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी भांडारपाल (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी
भांडारपाल (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी भांडारपाल (कनिष्ठ)  अतिरिक्त निवड यादी 
वरिष्ठ संगणित्र चालक अंतिम निवड यादी वरिष्ठ संगणित्र चालक अंतिम निवड यादी
वरिष्ठ संगणित्र चालक अतिरिक्त निवड यादी वरिष्ठ संगणित्र चालक अतिरिक्त निवड यादी 
विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) अंतिम निवड यादी
विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी 
स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी 
चालक तथा वाहक सुधारित निवड यादी - २०१७ (विभाग - सिंधुदुर्ग)

चालक तथा वाहक सुधारित निवड यादी - २०१७ (विभाग - सिंधुदुर्ग)

चालक तथा वाहक सुधारित अतिरिक्त निवड यादी - २०१७ (विभाग - सिंधुदुर्ग)

चालक तथा वाहक सुधारित अतिरिक्त निवड यादी - २०१७ (विभाग - सिंधुदुर्ग)

चालक तथा वाहक - या पदाची अतिरिक्त निवड यादी ( विभाग -पालघर ) चालक तथा वाहक - या पदाची अतिरिक्त निवड  यादी ( विभाग -पालघर )
स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) सुधारित अंतिम निवड यादी

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) सुधारित अंतिम निवड यादी

वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) सुधारित अंतिम निवड यादी

वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) सुधारित अंतिम निवड यादी

चालक तथा वाहक अंतिम निवड यादी - २०१७ (विभाग - रत्नागिरी)
चालक तथा वाहक अंतिम निवड यादी - २०१७  (विभाग - रत्नागिरी)
चालक तथा वाहक अतिरिक्त निवड यादी - २०१७ (विभाग - रत्नागिरी) चालक तथा वाहक अतिरिक्त निवड यादी - २०१७  (विभाग - रत्नागिरी)
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ७ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ७ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ७ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ७ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ७ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ७ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ८ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ८ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ८ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ८ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ८ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ८ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ९ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ९ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ९ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ९ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ९ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ९ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १० नोव्हेंबर २०१७ बैच ए लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १० नोव्हेंबर २०१७ बैच ए
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १० नोव्हेंबर २०१७ बैच बी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १० नोव्हेंबर २०१७ बैच बी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १० नोव्हेंबर २०१७ बैच सी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १० नोव्हेंबर २०१७ बैच सी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ११ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ११ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ११ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ११ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ११ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका ११ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १४ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १४ नोव्हेंबर २०१७ बैच ए
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १४ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १४ नोव्हेंबर २०१७ बैच बी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १४ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १४ नोव्हेंबर २०१७ बैच सी
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १७ जानेवारी २०१८ बैच ए लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १७ जानेवारी २०१८ बैच ए
लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १७ जानेवारी २०१८ बैच बी लिपिक टंकलेखक उत्तरपत्रिका १७ जानेवारी २०१८ बैच बी
चालक तथा वाहक अंतिम निवड यादी - २०१७ (विभाग - ठाणे)  चालक तथा वाहक अंतिम निवड यादी - २०१७  (विभाग - ठाणे)
चालक तथा वाहक अतिरिक्त निवड यादी - २०१७ (विभाग - ठाणे) चालक तथा वाहक अतिरिक्त निवड यादी - २०१७  (विभाग - ठाणे) 
सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ): शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ):  शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) : शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ):  शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
आगरक्षक (कनिष्ठ): शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

आगरक्षक (कनिष्ठ): शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी