नोंदणी बंद करण्यात आले आहेत!

लॉग इन

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके
शीर्षक वर्णन फाइल
शुद्धिपत्रक १ सहाय्यक (कनिष्ठ) पदाच्या अर्हता बद्दल सुधारणा 
शुद्धिपत्रक २ अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रिया मध्ये सुधारणा 
शुद्धिपत्रक ३ अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्याबाबत 
अर्ज सुधारण्याबाबत

चलाना भरण्याच्या कालावधी मध्ये सुधारणा
सुधारणा कालावधी: १५ फेब्रुवारी 2017 ते १८ फेब्रुवारी २०१७.