दिनांक २४ / २/ २0१९ रोजी होणाऱ्या चालक तथा वाहक पदासाठी आपले हॉल तिकीट जारी केले गेले आहे. कृपया msrtcexam.in वर लॉग इन करा आणि हॉल तिकीट डाउनलोड करा.

होळी सना निमित्त २१ मार्च २०१९ रोजी संपर्क कक्ष बंद राहील.

लॉग इन

जाहिराती
जाहिरात नं शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख बंद करण्याची दिनांक फाइल
1/2019 वर्ग १ व २ या पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९ वर्ग १ व २ या पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९ 21/02/2019 31/03/2019
1/2019 अधिकारी पोस्ट_शुद्ध पत्रक -२०१९ अधिकारी पोस्ट_शुद्ध पत्रक -२०१९ 27/02/2019 31/03/2019
02/2019 सरळसेवा भरती वर्ग-2 (कनिष्ठ) (अधिकारी) सरळसेवा भरती वर्ग-2 (कनिष्ठ) (अधिकारी)  08/03/2019 31/03/2019