चालक तथा वाहक परिक्षा : पात्र उमेदवारांची यादी पोर्टलवर प्रसिद्ध केली गेली आहे. उमेदवार त्यांचे नाव या यादी मध्ये तपासू शकतात.

लॉग इन

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके
शीर्षक वर्णन फाइल
चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _मुंबई चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _मुंबई 
चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _पालघर चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _पालघर
चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _रायगड चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _रायगड
 
चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _रत्नागिरी चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _रत्नागिरी
 
चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _सिंधुदुर्ग चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _सिंधुदुर्ग
 
चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _ठाणे_यादी 1 चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _ठाणे_यादी 1

 
चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _ठाणे_यादी 2 चालक तथा वाहक _उत्तीर्ण झालेल्या उमेद्वानांची यादी _ठाणे_यादी 2