नवीन नोंदणी करा

लॉग इन

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके
शीर्षक वर्णन फाइल
शुद्धिपत्रक १ सहाय्यक (कनिष्ठ) पदाच्या अर्हता बद्दल सुधारणा 
शुद्धिपत्रक २ अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रिया मध्ये सुधारणा 
जाहिराती
जाहिरात नं शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख बंद करण्याची दिनांक फाइल
०१/२०१७ पर्यवेक्षकीय पदे

पदांसाठी जाहिरात 

 
तांत्रिक
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (कनिष्ठ)
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) (कनिष्ठ)
 • सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ) / तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ)
 • प्रभारक (कनिष्ठ)
 • वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ) / विभागीय संगणक पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)
अतांत्रिक
 • भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)
 • भांडारपाल (कनिष्ठ)
 • सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ)
 • वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ)
 • लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)
 • सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ)
 • सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ)
 • आगरक्षक (कनिष्ठ)
12/01/2017 03/02/2017
०२/२०१७ घटक संवर्ग पदे

पदांसाठी जाहिरात 

 • चालक तथा वाहक (कनिष्ठ)
 • सहाय्यक (कनिष्ठ)
 • लिपिक-टंकलेखक (कनिष्ठ)
12/01/2017 03/02/2017