लिपिक टंक लेखक या पदाची परीक्षा दिनांक ७/११/२०१७ ते ११/११/२०१७ आयोजित करण्यात आलेली आहे.तत्सबंधी आपली प्रवेश पत्रिका जारी केले आहे. कृपया एमएसआरटीसी पोर्टल (msrtcexam.in) वर लॉगइन करा आणि आपली प्रवेश पत्रिका डाउनलोड करा.

लॉग इन

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके
शीर्षक वर्णन फाइल
चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७  (विभाग - सिंधुदुर्ग ) चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७  (विभाग - सिंधुदुर्ग )
चालक तथा वाहक अतिरिक्त निवड यादी - २०१७ (विभाग - सिंधुदुर्ग ) चालक तथा वाहक अतिरिक्त निवड यादी - २०१७  (विभाग - सिंधुदुर्ग )
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अकोला सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अकोला 
सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी विभाग अकोला सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी विभाग अकोला 
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बीड सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बीड
सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी विभाग बीड सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी विभाग बीड 
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग चंद्रपूर  सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग चंद्रपूर 
सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी विभाग चंद्रपूर सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी विभाग चंद्रपूर 
सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी गडचिरोली

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी जालना

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नांदेड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नाशिक

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नाशिक

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नाशिक

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नाशिक

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी परभणी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सिंधुदुर्ग

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग यवतमाळ

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग यवतमाळ

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी यवतमाळ

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी यवतमाळ

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी उस्मानाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी मुंबई

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी रत्नागिरी

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी जळगाव

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी भंडारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी वर्धा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी अहमदनर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बुलढाणा सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग बुलढाणा
सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी बुलढाणा

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी बुलढाणा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी पुणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी औरंगाबाद

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी लातूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी धुळे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी नागपूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी कोलापूर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी अमरावती

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी पालघर

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी ठाणे

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रायगड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग रायगड

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) निवड यादी विभाग सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सांगली

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी सातारा

सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी रायगड सहाय्यक (कनिष्ठ) अतिरिक्त निवड यादी रायगड
चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७ (विभाग - मुंबई)

चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७ (विभाग - मुंबई)

चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७ (विभाग - रायगड ) चालक तथा वाहक निवड यादी - २०१७  (विभाग - रायगड )
वरिष्ठ संगणित्र चालक गुणांचे प्रदर्शन

वरिष्ठ संगणित्र चालक गुणांचे प्रदर्शन

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) गुणांचे प्रदर्शन सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) गुणांचे प्रदर्शन
प्रभारक गुणांचे प्रदर्शन प्रभारक गुणांचे प्रदर्शन
विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन
स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन
लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

लेखाकार (कनिष्ठ)/ कनिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

आगरक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

आगरक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

भांडारपाल (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

भांडारपाल (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) गुणांचे प्रदर्शन

चालक तथा वाहक - या पदाची अंतिम निवड यादी ( विभाग -पालघर ) चालक तथा वाहक - या पदाची अंतिम निवड  यादी ( विभाग -पालघर )