दिनांक २४ / २/ २0१९ रोजी होणाऱ्या चालक तथा वाहक पदासाठी आपले हॉल तिकीट जारी केले गेले आहे. कृपया msrtcexam.in वर लॉग इन करा आणि हॉल तिकीट डाउनलोड करा.

लॉग इन